اساسنامه موسسه فرهنگي انصار المهدي (عج)

 

اهداف موسسه عبارتند از :


الف : كليات


1-احيا هويت ديني،ملي و مذهبي -2- ترويج فرهنگ مهدويت سيره علوي،حجاب و عفاف 3- ترويج فرهنگ ايثار،شهادت و استكبارستيزي 4- احيا فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر 5- نماز و فعاليت هاي قرآني و ادبي ، فرهنگي و ادبي


ب : روش اجراي هدف


1-برگزاري نشست ها ، همايش ها ، سمينارها و كلاس هاي آموزشي بين اقشار مختلف 2-برگزاري دوره هاي مختلف علمي ، فرهنگي، هنري و ادبي 3- برگزاري مسابقات مختلف ادبي، هنري و فرهنگي 4- چاپ جزوه، كتاب ، نشريات ، هفته نامه ، گاهنامه و ماهنامه